Najefikasniji sistem
za hidroizolaciju betona
u svetu

Avala Izolacija d.o.o je srpska kompanija koja nudi inovativne proizvode, usluge i rešenja iz oblasti građevinarstva i hidroizolacije. Avala Izolacija je ekskluzivni distributer renomiranog kanadskog brenda KRYTON.

www.KRYTON.com

Tehnologija KRYSTOL®

Kryton proizvodi za hidroizolaciju betona sa Krystol tehnologijom dodaju se direktno betonskoj smeši ili se nanose na samoj površini betona. Jednom kada se doda, Krystol hemijski reaguje sa vodom i nehidratisanim cementnim česticama kako bi formirali nerastvorljive kristale u obliku iglica. Ti kristali popunjavaju kapilarne pore i mikro pukotine u betonu kako bi blokirali put vodi i prljavština koju ona sa sobom nosi.

Krystol će produžiti da štiti betonsku konstrukciju od vode. Ukoliko voda pak iznova dospe u beton, nebitno da li putem povećanja hidrostratičnog pritiska ili putem pukotina, Krystol će daljom kristalizacijom da osigura postojanu vodootpornu zaštitu. Drugim rečima, Krystol je aktivan u toku celokupnog životnog veka betona.

Raznovrsni izbor Kryton proizvoda za hidroizolaciju betona uz pomoć Krystol tehnologije pomoći će vam da uvrstite kvalitet, izdržjivost, dugotrajnost i ekonomsku efikasnost pri izradi betona. 

Krystol hidroizolacioni sistemi stvaraju potpuno vodonepropusne betonske konstrukcije, u potpunosti zapečašćene, koje mogu da izdrže hidrostatički pritisak tokom čitavog životnog veka vaše konstrukcije.

Krystol tehnologija može da vam uštedi novac umanjujući troškove rada i održavanja, dok istovremeno obezbeđuje dugoročnost i izdržljivost konstrukcija.

SMART CONCRETE®

Tehnološki poboljšan beton, koji automatski reaguje na svoju okolnu sredinu

Već 45 godina Kryton razvija tehnologije koje imaju za cilj poboljšanje dugotrajnosti betonskih konstrukcija. Sedamdesetih godina prošlog veka Kryton razvija svoju Krystol tehnologiju koja obični porozni beton transformiše u vodootporni. Beton sam stvara žaštitu od vode, popunjavajući svoje pore milionima mikroskopskih kristala u obliku igle. Tokom osamdesetih godina Kryton je izumeo prvu u svetu kristalnu hidroizolacionu smešu. Primenom iste Krystol tehnologije, premazi i membrane vrhu površine betona postaju suvišni, budući da ova tehnologija pretvara sam beton u vodonepropusnu membranu. Isto toliko važno je i to što Krystol beton ima jedinstvenu sposobnost da reaguje na prodor vlage nastale sa novoformiranim pukotinama jer izgrađuje nove kristale za sprečavanje vode.